Rough forsvinder og fairways bliver sprøjtet

Ukrudt og kløver skal væk fra fairways, og roughen skal være lidt nemmere at spille fra.

Det er begrundelsen for to vedligeholdelsesarbejder, der bliver sat i gang på banen de næste to uger.

I næste uge bliver der klippet rough ned – det kommer i år til at ske to gange som et forsøg. Sidste år blev der kun klippet én gang.

”Roughen er nu flere steder oppe i knæhøjde, så klipning to gange skal både sikre, at den ikke bliver for høj, men også at den ikke bliver for tæt i bunden. Selvfølgelig skal det være en ulempe at skyde bolden i rough, men vi vil gerne have, at man kan finde bolden igen og at det kan lykkedes at slå bolden videre. Det har også noget med flowet på banen at gøre,” fortæller chefgreenkeeper Nick Bosholdt.

Roughen bliver klippet og kørt bort af en bondemand og det sker som nævnt i næste uge – men kun, hvis det er tørvejr. I tilfælde af regn går der en uge mere.

Omkring fairways så bliver der sprøjtet på hele banen om to uger.

”Vi sprøjter mod kløver, mælkebøtter og bellis, og der trænger virkelig. Derfor vælger vi at tage alle fairways. Vi skal holde os inden for et maksimum af sprøjtemidler, og det gør vi naturligvis. Det afhænger også af de enkelte sprøjtemidler. Tog vi et af de skrappeste, så kunne vi ikke sprøjte ret meget. Nu vælger vi en løsning, hvor vi får sprøjtet på alle fairways, men hvor der godt kan gå 3-4 uger, inden vi ser en virkning. På den måde når vi et langt større areal. Til gengæld er det knapt så effektivt i forhold til andre midler,” siger Nick, der på den øvrige del af banen vurderer fra sted til sted, om der skal sprøjtes og hvor meget – hele tiden under hensyntagen til, at klubben holder sig under grænseværdierne.

Fairways bliver også kun sprøjtet, hvis det er tørvejr.

Topdressingen på fairways er nu ved at vise sit værd. Udover topdressing er der også blevet gødet, og alt dette til sammen giver forhåbentlig nogle rigtig gode fairways til resten af sæsonen.