Tid til at skrive sin mening om klubben

Inden for den næste uges tid starter en ny runde med spørgeskemaundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum”. Alle medlemmer får i løbet af året tilsendt en mail med en række spørgsmål om klubben. Her skal man angive sin tilfredshed eller det modsatte inden for en lang række områder – og klubben bruger så efterfølgende aktivt undersøgelsen.

”Vi er meget interesserede i, at flest mulige svarer på spørgsmålene. Vi samler alle karakterer og kommentarer og arbejder målrettet med dem i løbet af året, både det der er godt og som vi skal bygge videre på og det, som vurderes dårligt og som vi skal gøre noget ved,” fortæller Anders fra sekretariatet.

Sidste år kom der fx indmeldinger om standarden på toiletterne både i klubhuset og ude på banen, så indendørs er der allerede sket forbedringer, mens der kommer en helt ny toiletbygning ved hul 12 i løbet af året. Afskafningen af rygerummet er også et resultat af ”Golfspilleren i centrum”. Også medlemmernes indmelding omkring forhold på banen bliver taget med i vurderingerne af indsatsområder.

I maj er det en tredjedel af medlemmerne, der bliver kontaktet på mail, til sommer den næste tredjedel og i efteråret den sidste tredjedel.