Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Så er der kommet referat fra bestyrelsens møde i april.

I referatet kan du blandt andet læse om:

  • Konstituering af bestyrelsen
  • Inhabilitetsregler for bestyrelsesmedlemmer
  • Status på økonomi
  • Forskønnelse af området omkring klubhuset
  • Baghallen skal holdes bedre ren

Samt diverse andre ting.

Her er siden med bestyrelsesreferater.