300 gymnasieelever på golfbesøg onsdag

Kære brugere af Roskilde Golf Klub onsdag 3 maj 2017.

Som en del af idrætsundervisningen i gymnasiet introduceres 3.g eleverne til forskellige idrætsmiljøer i byen.

Roskilde Golf Klub har accepteret, at eleverne fra Roskilde Gymnasium besøger klubben i tidsrummet fra ca. 9.30 til 13.30 og at de benytter de 6 greens på minibanen – bag hallen.

Der vil jo være en del mere uro på golfbanen, når ca. 300 elever kommer cyklende i hold – delvis fra Boserupskoven og ad stien gennem greenkeepergården.

Det kan måske give lidt problemer med udslag fra hul 1 og 10, samt på greenen på hul 11 og 18, men jeg beder om forståelse for arrangementet, og vil gøre mit til at det forløber så stille som muligt.

Med venlig hilsen

Solveig Kaas, Roskilde Gymnasium

Nedenunder ses beskeden til eleverne

  • Der er spillere der slår ud fra hul 1  og 10, og folk som putter på hul 11 og 18; støjende adfærd vil genere spillere på disse huller– så vær opmærksom på dette
  • Pas på greenen – man må ikke slå putteren ned i greenen – laver man mærker i greenen, rettes græsset op så næste spiller får en jævn overflade; kontakt Solveig
  • Der er toilet og restaurant indenfor i klubhuset. Husk almen ”restaurant adfærd” af hensyn til de andre gæster