Match og møde for klubbens udvalgsformænd/-kvinder

Lørdag den 22. april blev der spillet match og holdt møde med formænd/-kvinder fra mange af klubbens udvalg og klubben i klubben.

Dagens program bød på kaffe, hvor formanden Kim Behrend Møller bød velkommen og informerede om dagens program.

Til forskel fra tidligere års arrangementer var der i år en ændring, idet deltagerne blev opfordret til undervejs i matchen, at diskutere, hvad man syntes er godt ved Roskilde Golf Klub og hvad der er mindre godt. (Tidligere år skulle repræsentanterne for hvert udvalg fremlægge hvad disse udvalg arbejder med).

Resultatet skulle så, efter frokosten, fremlægges således. at bestyrelsen kunne medbringe disse input, når de senere skulle samles på et weekend seminar hvor de i ”helikopter perspektiv” vil se på klubben i nutid og fremtid.

Den efterfølgende præsentation af emner viste flere områder, hvor der var tilfredshed og selvfølgelig også nogle hvor der var plads til forbedringer.

Af positive emner kan nævnes: Det gode sociale klima i klubben – Bestyrelsen fremstår som initiativrige og ildsjæle – Den gode og velholdte bane – en velfungerende pro shop  og ikke mindst restauranten.

Af områder hvor der er plads til forbedringer kan nævnes: Integration af nye medlemmer – Service overfor gæster/greenfee spillere – Mere effektiv baneservice – bedre faciliteter i klubhuset (lokaler til møder mm).

Under præsentationen blev der ivrigt kommenteret på de enkelte emner og bestyrelsen fik ”de gule sedler”, som de kan medbringe som inspiration på deres weekend seminar.

Det kan lige nævnes, at deltagerne først spillede 9 huller i en strid nordvestenvind, og scoren afspejlede de svære vind forhold.