Sådan spiller Herredagen i 2017

Herredagen holdt infomøde den 22. marts 2017. Her deltog 53 medlemmer, og dagen startede med en 9-hullers match på for-ni. Derefter møde og spisning.

Bjørn Pedersen bød velkommen og ridsede kort den kommende sæson op.

Der spilles som sædvanlig 11 runder i forårsturneringen, og heraf er otte runder tællende. Foråret slutter med den store Forårsafslutning m/uddeling af præmier og efterfølgende spisning.

På samme måde gennemføres sommerturneringen. I år er der den forskel, at Morgenherrerne holder fødselsdag den 28. juni. De af Herredagens medlemmer, der ikke spiller med hos Morgenherrerne, spiller som sædvanlig en runde stable-ford, men den er ikke tællende. Den tællende sommersæson starter den 05. juli og 11 uger frem med årsafslutning onsdag, den 20. september.

Tastning af scorekort

Det er vigtigt, at scorekortet er korrekt udfyldt, og at man har tilmeldt sig dagens turnering. HUSK at spidse blyanten, så tallene kan læses.

Finn Nielsen redegjorde for løsningen af det problem, der opstår, når en spiller f.eks. spiller sig ned i hcp, så han går fra B-rækken til A-rækken.

Placeringen af spilleren bliver opgjort efter flg. princip:

  • Hvis en spiller har spillet i flere rækker, medregnes han i den række, hvor han har spillet flest runder
  • Hvis han har spillet lige mange runder i begge rækker, regnes han i den bedste af de to
  • Optjente points overføres fra den række, han ikke er regnet med i
  • Overførte points nulstilles i den række, de er overført fra

Det skal også pointeres, at det er få spillere, der bliver berørt.

Finn redegjorde endvidere for, at vi nu kan tilmelde os til dagens turnering, når vi er ved touchskærmen for at udskrive scorekort. Der blev uddelt instruktioner, og instruktionen er opsat på vor tavle. Alle kan stadig tilmelde sig alle sæsonens matcher via PC, iPad o.a.

Her kan du se en instruktion i, hvordan du tilmelder dig dagens turnering ved touchskærmen i klubhuset.

Vi spurgte til interessen for udflugter til andre baner. Vi fik ingen afklaring, men vi vil overveje at tilbyde en tur til andre baner, og så må vi vurdere interessen.

Herredagens sæson slutter med årsafslutningen den 20. september. Men der er stadig mange gode golfdage tilbage i året. Herredagsudvalget vil derfor undersøge mulighederne for en ekstra turneringdag – evt. med efterfølgende spisning.

Kampagne for opretning af nedslagsmærker

Herredagen indleder en kampagne for opretning af nedslagsmærker. Den går kort fortalt ud på, at deltagerne hver onsdag kan skrive sig på en liste i klubhuset, hvor det fremgår hvilket hul, de på den pågældende spilledag vil være særligt opmærksomme på nedslagsmærker.

Her kan du læse mere om opretning af nedslagsmærker.

Her kan du se Herredagens side med mere information.

Ole K. Sørensen