Herredagen jagter nedslagsmærker

Herredagen starter nu en kampagne for opretning af nedslagsmærker. Det gælder selvfølgelig alle i klubben, med specielt på Herredagen om onsdagen gælder det, at en holdleder på en fremlagt liste i klubhuset kan markere, hvilket hul hans hold vil koncentrere sig om den på gældende spilledag. Alle fire spillere forpligtiger sig til at bruge et par minutter ekstra til opretning af huller på den valgte green. Det fritager selvfølgelig ikke for opretning på andre greens.

Herunder kan du se en lille video, som vores greenkeepere har lavet om opretning af nedslagsmærker. Jo hurtigere og mere rigtigt, det bliver gjort, jo bedre resultat.