DGU’s tema- og repræsentantskabsmøde 2017

I alt 110 klubber deltog, da der fredag og lørdag blev afviklet DGU.s repræsentantskabsmøde i Kolding.

Roskilde Golf Klub var repræsenteret ved Michael Donstrup og Torben Madsen, som om lørdagen blev ”forstærket” af Jan Eriksen og Lars T. Carlsen fra natur- og miljøudvalget.

RoGK var sammen med Herning Golf klub og Smørum Golf klub nomineret til Golfsportens Natur- og Miljøpris.

Fokusemnerne på repræsentantskabsmødet var:

Den gode begyndelse og juniorudvikling samt øget værdi i fuldtidsmedlemskabet.

Tre elevante emner, som er væsentlige for stabiliseringen og videreudviklingen af landets golfklubber.

Den gode begyndelse – at sætte fokus på at skabe et godt begynderforløb, som ikke bør slutte før den nye golfspiller er blevet en del af et fællesskab i klubben.

Juniorudvikling – Hvordan får vi flere juniorer og hvordan fastholder vi juniorerne?

Øget værdi i fuldtidsmedlemskabet – Her spændte spektret vidt, bl.a. var der klubber, som tilbød alt fra fritspilordninger, gratis træning til dækskift og gratis udlån af trailer.

 

Roskildes næstformand Torben Madsen, th., og Ledreborgs golfmanager,  Peter Gindrup, tv, i dialog med med Jan Eriksen og Lars T. Carlsen, RoGK.s  natur- og miljøudvalg
Roskildes næstformand Torben Madsen, th., og Ledreborgs golfmanager,
Peter Gindrup, tv, i dialog med med Jan Eriksen og Lars T. Carlsen, RoGK.s
natur- og miljøudvalg

Natur- og Miljøprisen 2017

I et virkeligt tæt opløb blev det Smørum golf klub, som vandt prisen. Tillykke til Smørum.
Endvidere blev der orientere om nye golfregler, som skal træde i kraft fra 2019.

Der er forslag om, at de nuværende 34 regler reduceres til 24 bl.a.

  • Færre straffeslag
  • Simplificering af drop (bl.a. skal der skal ikke længere droppes fra skulderhøjde)
  • Kortere tid til at lede (reduceres fra 5 min til 3 min)
  • Flyt bare løse naturgenstande i hazarder
  • Drop ud af bunker
  • Spikemærker må repareres på greens
  • Putte med flag i hullet