Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er nu lagt på hjemmesiden. Det er bestyrelsesmødet fra januar, som vi denne gang har været lidt sene med at få lagt på.

Her kan du finde alle referater fra klubbens bestyrelsesmøder.

I referatet denne gang finder du noget om følgende emner:

  • Klubben beholder de nuværende otte venskabsklubber
  • Prisstigning på årslejen af golfbiler
  • Penge afsat til nyt toilet på hul 12
  • Baneservice beholder sig navn
  • Nej til dispensationer fra udmeldelsesreglerne