Rygere får læ på terrassen

Efter indførelse af indendørs rygeforbud pr. 1. januar sker der nu noget i forbindelse med at give rygerne et alternativt sted at kunne ryge i læ.

Løsningen er, at der bliver sat en glasvæg op på terrassen i hjørnet modsatte det tidligere rygerum. Glasvæggen kommer til at stå på nogenlunde samme måde som glasvæggen uden for proshoppens indgang. Det vil sige, at der er læ fra siden og også lidt fra udhænget fra oven – men det er ikke et nyt indendørs rygerum.

“Fra byggeudvalget fik vi et par forslag, som vi dels synes var for dyre, og dels ikke levede op til, at vi nu har rygeforbud indendørs. Det var fx et forslag om at skære det tidligere rygerum op i to med en ekstra dør.
Løsningen med glasvæggen giver læ og er forhåbentlig en løsning, som rygerne også synes er rimelig, nu da vi har fået totalt forbud mod rygning indendørs,” fortæller formand Kim Møller Behrend efter at bestyrelsen har haft sagen til behandling.

Grill, borde og lignende bliver så opmagasineret et andet sted.