Roskilde Golf Klub har fået et byggeudvalg

Hvem har teten, hvis klubhuset skal udvides, greenkeepergården renoveres eller der er andre ting i forbindelse med klubbens faciliteter, der trænger til at blive opgraderet?

Svaret er: Byggeudvalget. Sådan et udvalg har klubben nemlig fået, og de vil nu gå i gang med at afdække, hvad der er behov for på lidt længere sigt.

Lars T. Larsen, der er formand for udvalget, oplyser, at udvalgets nuværende sammensætning har været etableret siden november.

“Vi har derfor ikke nået at etablere faste rammer for udvalgets arbejde, men forventer at udarbejde en arbejdsplan i forhold til de planer bestyrelsen arbejder med overordnet. Vi forholder os derfor indtil videre til de opgaver der kan udledes ud fra medlemsundersøgelsen ”Golfspilleren i centrum”, hvor bl.a. klubhus og toiletforhold er nævnt. Bent Henning Hansen fra udvalget og klubbens daglige leder, Anders Schnack, har på baggrund af medlemsundersøgelsen beskrevet, hvad der skal forbedres ”straks”, og er nu i gang med at få opgaverne løst,” lyder det fra Lars T. Larsen.

“Bestyrelsen har ønsket, at vi ser på klubhusets anvendelsesmuligheder, så derfor starter vi med at interviewe protræner, restauratør og andre nøglepersoner for at få klarlagt deres ønsker og behov set i forhold til bestyrelsens opfattelse af, hvordan klubhuset skal være ”ramme” i forhold til et godt klubliv som en del af golfspillet.”

Ét projekt er udvalget også involveret i – og det er en overdækket driving range, hvor der er indsendt en ansøgning til Roskilde Kommune. Der vil blive orienteret om projektet senere når der er flere detaljer.

Andre projekter, som byggeudvalget måske kan blive involveret i: Udbygning af par 3 banen, forbedring af træningsfaciliteter i forbindelse med overdækning, eventuelle energitiltag og lignende.

Men der er som nævnt ikke noget præcist på plads endnu.

Her kan du se, hvem der sidder i byggeudvalget.