Banen i denne uge

Store Skjold – 18-hullers banen: Åben

Der spilles med mulighed for oplæg inden for en køllelængde på hul 11 fra stien op til greeen – kun på fairway. Vi spiller ikke med oplæg andre steder.

På fairways andre steder kan der være enkelte steder, områder med skader, hvor greenkeeperne har markeret med blåt i græsset. Her skal man droppe uden straf efter regel 16.1 i golfreglerne.

Se siden med lokalregler.

Skjoldungen – 9-hullers banen: Åben

Vi spiller ikke længere med mulighed for oplæg på fairways.

På Skjoldungen er det ikke tilladt at hente bolde bag hegnet langs hul 3 og 4 – her er der sat nye planter, der skal beskyttes

Drivingrange: Åben, der bliver dog ikke samlet bolde, når der er meget vådt.