Plan for udvikling af banen

I løbet af 2016 sker der flere nyskabelser på 18 hullers banen. Her kan du se en oversigt over ændringerne:

Hul 1-4: Ingen ændringer

Hul 5: Det kan blive nødvendigt at fælde det store træ lige før søen. Det er lidt ærgerligt, for træet står strategisk rigtigt godt. Men træet har det skidt – og der er fare for, at endnu flere grene falder ned. Hvis det bliver nødvendigt at fælde træet, så vil der blive planet et nyt, men der vil naturligvis gå mange år før, det kommer op i højde med det nuværende.

Hul 6-7: Ingen ændringer

Hul 8: Venstre bunker bliver renoveret i løbet af efteråret/vinteren

Hul 9: En af de to bunkers ved green bliver renoveret i løbet af efteråret/vinteren

Hul 10: Ingen ændringer

Hul 11: Her kommer banens største ændring – nemlig et nyt teested til herrerne placeret på stien mellem søerne. Det har i flere år været et ønske at ændre dette hul, men da søområdet er fredet, så er der kraftige begrænsninger i, hvad der kan lade sig gøre. Nu er der fundet en løsning, som bliver prøvet i år. Her op til sæsonstart bygger greenkeeperne et teested med en måtte. Det er, hvad klubben har kunnet få tilladelse til.  Der må ikke ske etablering af et almindeligt teested, så på hul 11 bliver der tale om et teested, bygget af træ med en måtte, der bliver hævet over jorden, så smådyr uhindret kan kravle under. Samtidig bliver damernes teested flyttet over på herrernes nuværende. De nye teesteder vil forandre de fleste spilleres måde at spille dette hul på.

Der vil også blive arbejdet med at dræne fairway på dette hul. Det er et lavt og vådt område, så det er usikkert, hvor meget det hjælper, men det bliver prøvet.

Hul 12-13: Ingen ændringer.

Hul 14: Teestedet på dette hul bliver lagt sammen med teestedet på hul 16 og samlet gjort meget større. Denne ændring sker for at få et mere direkte slag mod hul og fairway. I dag er et træ i vejen for dette udsyn, og slår man lidt til højre, er det også svært at se i hvilket område, bolden lander. Denne ombygning kommer til at ske i efteråret/vinteren.

Hul 15: Ingen ændringer.

Hul 16: Se under hul 14 – udslagsstedet er dog nogenlunde samme sted.

Hul 17: Her er teestedet både for damer og herrer ved at blive flyttet, så der kommer et mere direkte slag mod flag og green.

Hul 18: Ingen ændringer umiddelbart, men der bliver tænkt tanker omkring vandområdet til venstre, da det område skiftevis er vådt og tørt og ikke helt optimalt.

Udover disse ændringer så følger greenkeeperne løbende med i naturens behandling af banen, så der kan undervejs blive behov for at omprioritere.

Chefgreenkeeperen og klubben har en langsigtet plan for udvikling af banen.

Planen går flere år frem i tiden, og den sikrer, at der er styr på prioriteringerne af de enkelte ændringer/forbedringer.

Her kan du se seneste version af udviklingsplanen.