Plan for udvikling af banen

2017-03 Banepleje bunkerrenovering hul 9
Her er venstre bunker på hul 9, da den var ved at blive repareret. Desværre har der været golfspillere inde og trampe jord ned fra siden, så sand og jord blev blandet sammen. Derfor ser det lidt sjusket ud i forgrunden.

Den primære indsats i 2017 kommer til at handle op renovering af bunkers. Herunder kan du se på hvilke huller, der i hvert fald vil ske noget, men greenkeeperne håber at nå endnu flere bunkers.

I 2016 blev der iværksat nye teesteder på hul 11, 14 og 17. I 2017 sker der intet på den front. Til gengæld bliver der gjort noget for at øge sikkerheden på hul 11. Her er det nye teested mellem søerne blevet gjort permanent.

Her kan du se en oversigt over ændringerne:

Hul 1-4: Ingen ændringer

Hul 5: Det kan blive nødvendigt at fælde det store træ lige før søen. Træet har det skidt, men i første omgang bliver der tale om lidt beskæring i håb om, at træet klarer sig, for det vil tage mange år at få et nyt træ til at vokse op.

Hul 6-8: Ingen ændringer

Hul 9: En af de to bunkers ved green bliver renoveret i løbet af året

Hul 10: Ingen ændringer – udover dem, der står beskrevet under hul 11, men de påvirker kun i mindre grad spillerne på hul 10.

Hul 11: Her kommer der til at ske flere ting for at øge sikkerheden mellem hul 10 og 11. Uden at sætte out of bounds pæle på græsset mellem hul 10 og 11 vil man forsøge at gøre det mindre attraktivt for de langtslående at sigte over mod de spillere, der er på vej på hul 10. Nogle slår endda helt over stien mod udslagsstedet på hul 8 for derefter at slå op mod green, fordi græsset i dette område er godt at slå fra. Det bliver det imidlertid ikke ved med at være. Her kommer der nemlig rough, og græsset bliver også lidt højere i området til højre for søen.

2017-03 Banepleje hul 10-11 2
Her kommer der nye træer, der visuelt skal vise spillerne, at de ikke skal slå denne vej fra hul 11-stedet ude mellem søerne.

Desuden bliver der plantet ekstra træer i skillelinjen mellem hul 11 og 10 – for at gøre det attraktivt at spille kort – eller over – den første å, og så lægge andenslaget herfra op mod green.

Der vil også blive arbejdet med at dræne fairway på dette hul. Det er et lavt og vådt område, så det er usikkert, hvor meget det hjælper, men det bliver prøvet via nedlægning af nye drænrør. Det sker sandsynligvis både her til foråret og i efteråret. Bunkers ved green bliver også renoveret.

Hul 12: Bunkers ved green bliver renoveret.

Hul 13: Bunkers ved green bliver renoveret.

Hul 14-16: Ingen ændringer.

Hul 15: Ingen ændringer.

Hul 17: Bunkers ved green bliver renoveret.

Hul 18: Ingen ændringer umiddelbart, men der bliver tænkt tanker omkring vandområdet til venstre, da det område skiftevis er vådt og tørt og ikke helt optimalt.

Udover disse ændringer følger greenkeeperne løbende med i naturens behandling af banen, så der kan undervejs blive behov for at omprioritere.

2017-03 Banepleje hul 5 soeChefgreenkeeperen og klubben har en langsigtet plan for udvikling af banen.

Planen går flere år frem i tiden, og den sikrer, at der er styr på prioriteringerne af de enkelte ændringer/forbedringer.

Her kan du se seneste version af udviklingsplanen.