Author Archives: hop@sprogtips.dk

Singlegolf – ikke kun for singler – er klar til tilmeldinger

Vi er kun i januar, og alligevel er mange af klubberne i klubben langt med planlægningen af sæsonens aktiviteter. Det gælder også singlegolf, der nu er klar med information og tilmelding til 2018 sæsonen.

Navnet singlegolf kan snyde lidt. Du behøver nemlig ikke at være single for at deltage, hverken i ægteskabelig forstand eller golfmæssigt. Eneste restriktion er, at du skal være fuldtidsmedlem, og både dig og din partner kan ikke begge være med i singlegolf. Hvis I vil spille sammen, så er der heldigvis Parmatch.

Der er plads til i alt 32 deltagere.

Her finder du siden med information og tilmelding til Singlegolf – herunder også datoerne for de fire faste spilledage.

Helle forlader Roskilde Golf Klub

Det er med tungt hjerte, at jeg må skrive denne nyhed.

Helle forlader sekretariatet i Roskilde Golf Klub den 28. februar til fordel for en tilsvarende stilling i Dragør Golfklub.

Helle bor få kilometer fra Dragør Golfklub, så hun kan løbe på arbejde :-). Det er det svært for os at konkurrere med.

Helle har været her i RoGK i godt 10 år, og der er vist ikke mange medlemmer, som ikke kender Helle. Hun har gjort en fantastisk indsats gennem årene, det tror jeg også er kendt for de fleste.

Dragør Golfklub kommer nu til at nyde godt af Helles store kompetence og gode humør i de kommende år.

Her starter vi naturligvis straks processen med at finde en ny medarbejder, som kan tage over efter Helle. Imidlertid må vi forvente, at det tager 4-5 måneder før en ny medarbejder sidder i sekretariatet, og der vil derfor blive brug for forskellige midlertidige løsninger.

Det betyder også, at I som medlemmer her i klubben må have lidt tålmodighed og forståelse for situationen den kommende tid. Serviceniveauet vil nok falde lidt i en periode – men det skal nok komme tilbage.

Vi vil være mindre synlige i sekretariatet den kommende tid. Fokus vil i første omgang blive på overdragelse af de basale funktioner som Helle har taget sig (regnskab, fakturering, løn, betalinger, rapportering til myndigheder og meget mere). Dels til interim løsning – dels til ny medarbejder. En ny medarbejder, som det under alle omstændigheder også vil tage noget tid for, at få sat sig ind i tingene.

Udfordringer for os – men sådan er livet jo, og vi får selvfølgelig løst tingene.

Vi ønsker Helle masse af succes i den nye stilling i Dragør og siger tak for en kæmpe indsats her i klubben.

Anders

Sekretariatet

Par 3 bane aktiviteterne er klar

Par 3 aktivitetsudvalget arrangerer sommeren igennem matcher på par 3 banen.

Matcherne finder sted tirsdage aftener i lige uger – første gang tirsdag d. 1. maj. Der vil også være tre matcher lørdag formiddag i løbet af sommeren.

Matcherne henvender sig til begyndere og par 3 medlemmer samt flexmedlemmer og fuldtidsmedlemmer, der har et DGU handicap på 36 eller derover.

Her kan du læse mere om Par 3 matcherne og se, hvem der sidder med i Par 3 aktivitetsudvalget.

Udvalgets aktiviteter er også lagt ind i klubkalenderen.

Følg klubbens historie fra start til nu

Den korte version af historien om 2017 er nu lagt ind på siden med den øvrige historiske beretning fra klubbens start – fra den stiftende generalforsamling i 1972, til indvielsen i 1978 og videre frem til i dag. Nogle år godt beskrevet, andre år kun med få ord.

De sidste mange år er det Henning Jensen, der har stået for opsamlingen på året, og det fortsætter han heldigvis med. Det er godt, at vi har et sted, hvor vi kan følge de historiske vingesus.

Her kan du se siden med klubbens historie.

Overdækning af driving range starter i uge 4

Sidste nyt – til supplering af den øvrige tekst her i indlægget:

Så starter projektet med overdækning af udslagssteder på driving range for alvor

I uge 4 starter entreprenørerne arbejdet med opførsel af de overdækkede udslagssteder. Der skal graves, bygges, mv., og der bliver nok en del rod og pløre.

Udslagsmåtterne flyttes ca. 10 meter frem fra nuværende placering, så der vil fortsat være mulighed for at slå et par bolde i byggeperioden, som vi forventer tager tre måneder.

Vi beklager uregelmæssighederne, men det bliver godt til sidst.

Anders i sekretariatet

 

Og her så teksten i den oprindelige nyhed:

Det varer ikke længe, inden arbejdet med to nye udslags-”huse” på driving range går i gang, og dermed bliver et højt rangeret medlemsønske snart opfyldt.

Efter mange indledende afklaringer med kommune, naboer og Danmarks Naturfredningsforeninger der indgået aftaler med tre firmaer om bygning af to overdækninger, som giver plads til fire udslagssteder pr. overdækning.

Arbejdet med overdækningen starter i slutningen af januar, og planen er, at ”husene” står færdige i slutningen af april. Til den tid vil de to “huse” sørge for, at vi selv i lidt surt vejr kan gå ud og øve os uden at blive drivvåde.

Formanden for byggeudvalget, Lars T. Larsen, fortæller, at husene bliver bygget efter sammen ”skabelon”, som dem står i Køge Golf Klub.

”Hos os bliver hvert hus 13,2 m langt og 5,5 m dybt (bredt) og frihøjden i husets front bliver 3,5 m. I forhold til Køge bliver vores huse 30 cm dybere og 30 cm bredere pr. udslagsted. Det har vi valgt for at undgå risiko for at ramme de bærende stolper,” fortæller Lars.

Byggeudvalget oplyser, at Roskilde Kommune har dispenseret fra lokalplanen bl.a. vedrørende udsalgshusenes højde og materialevalg efter en høringsrunde i forhold til naboer og Danmarks Naturfredningsforening.

Nyt plantebælte mod Hørhusene

PP Brolægning vil udføre diverse belægningsarbejde, og efterfølgende vil tømrerfirmaet Nils Wium gå i gang med selve bygningen af de to huse, der som nævnt bliver identiske med dem i Køge, men med den forskel, at vores huse udvendigt skal beklædes med samme type træ som klubhuset. Huset får ikke vinduer i gavlene. Der bliver også lagt el i husene. Det udføres af firmaet Alteq.

Der skal inden slutningen af 2018 etableres et beplantningsbælte mod øst (udsigten mod Hørhusene og domkirken). Det skal ligne de øvrige beplantningsbælter – og når det hele er færdigt, vil der så være buske og træer næsten hele vejen rundt om driving range.

Beplantningsbæltet mod Hørhusene bliver etableret, så udslagshusene ikke kan ses fra Hørhusene. Det var en af de ting, Danmarks Naturfredningsforening og naboerne lagde vægt på i nabohøringen.

Billederne er fra Køge Golf Klub, hvor udslagshusene næsten ligner dem, vi får her i Roskilde.

Her kan du se, hvem der sidder i byggeudvalget.

Restaurant siger tak for god modtagelse – starter med vildt

Klubbens nye forpagter af restauranten, Peter Lassen, er kommet godt og lidt hektisk fra start. Hektisk forstået på den måde, at der har været mere travlt, end han på forhånd havde regnet med.

Men han er glad og takker mange gange for modtagelsen.

”Der har været mere travlt, end jeg var blevet stillet i udsigt af både bestyrelsen og af de tidligere forpagtere. Folk har været ”sultne”, og jeg skal da indrømme, at der er et par gange, hvor efterspørgslen har været så stor, at jeg næsten er blevet taget med bukserne nede, men det er gået fint, og jeg vil godt sige stor tak til klubbens medlemmer for en varm og overvældende velkomst både til mig og mine medarbejdere og til vores koncept,” siger Peter, der glæder sig til en god sæson.

Han er startet med et vintersæson menukort, som du kan finde på Restaurant Birdies side, og her kan du allerede også se en forsmag på, hvordan sommerkortet kommer til at se ud. Her kan der dog stadig nå at komme nogle justeringer.

Åbningstiderne i Restaurant Birdie er her til vinter alle ugens dage kl. 10 til køkkenet lukker ca. kl. 16. Lukketiden kan blive justeret lidt afhængig af antallet af gæster.

Fra 1. april bliver åbningstiderne til ca. kl. 21 på hverdage og ca. kl. 18 i weekender.

To vildtaftener i februar

Første store arrangement i restauranten bliver to helt særlige aftener, hvor køkkenet kommer til at vise et noget højere niveau, end der er mulighed for til hverdag.

Peter har nemlig lavet en aftale med af hans gode kokkevenner om, at de sammen laver en eksklusiv vildtaften med en overdådig vildtbuffet, med flere forretter og afsluttende med ostebord og en stor dessertbuffet.

Prisen er 525 kr. eksklusiv drikkevarer. Peter får til lejligheden et helt særligt vinkort, man kan vælge mellem.

Det hele foregår fra kl. 18 fredag den 9. og lørdag den 10. februar – begge dage er der plads til 50 deltagere.

Tilmeld dig ved at ringe til Peter eller i restauranten.

 

Læs mere om menuen her på Restaurant Birdie siden – se under ”Events & selskaber”.

Farvel og goddag i restauranten

Allan og Majken i Restaurant Kontoret har nu forladt køkkenet og Peter i Restaurant Birdie har taget over.

Mellem jul og nytår var der farvel-reception, hvor Allan og Majken fik gaver og flotte ord på vejen med fra formand Kim Møller Behrend. Der var blomster til Majken og en redningsvest til Allan, noget han måske kan bruge, når han i stedet for jobbet i golfklubben bliver kok på Restaurant Sagafjord, der sejler på Roskilde Fjord hele sommeren.

Peter Lassen hedder vores nye mand i restauranten. Han glæder sig til at starte og lære alle medlemmerne at kende.

Herunder kan du se billeder fra receptionen.