Herredag

2015-09 spil voksne 26Alle fuldtids herremedlemmer i Roskilde Golf Klub, som er fyldt 18 år og har et handicap på 36 eller derunder, er velkomne til at deltage i herredagsarrangementerne. Du skal dog være medlem af Herredagen – se under fanen “Tilmelding”.

Her kan du printe en A4-version af informationerne om tilmeldinger, rækker og kontaktpersoner.

Vi spiller hver onsdag i sommerhalvåret. Klubben har på forhånd reserveret en række tider til herredagen – både tider morgen, middag og eftermiddag. Disse tider kan så alene bookes af herredagens medlemmer. To døgn før bliver tiderne imidlertid også frigivet til booking blandt klubbens øvrige medlemmer.

Vi spiller i tre rækker efter følgende opdeling:

 • Eliterække: hcp. op til 15,4
 • A-række: hcp. 15,5-21,4
 • B-række: hcp. 21,5-36,0

Spillere i B-rækken kan vælge at spille fra rød tee, hvis de ønsker det. Spil fra rød tee er imidlertid bindende for hele sæsonen.

Deltagere: Alle herrer med fuldt medlemskab af Roskilde Golf Klub med max. EGA hcp. på 36 inviteres til at deltage i Herreklubben 2016.

Tilmelding: Tilmelding sker ved tilmelding til Herredagens sommerturnering 2016 under turneringer i Golfbox.

Bemærk, at for at spille med i herredagen, skal du gøre følgende:

 • Melde dig til “Herredagens sommerturneringe 2016” i GolfBox – det skal du kun gøre én gang
 • Melde dig til de onsdage du kan i GolfBox – vælg den/de konkrete dage, hvor du kan deltage og huske at melde afbud, hvis du bliver forhindret. Du skal melde dig til hver enkelt onsdag, hver eneste gang du vil ud og spille. Men du kan godt melde dig til flere onsdage i træk på én gang
 • Bestille tid: Når du har meldt dig til en bestemt herredag, så skal du også bestille en udslagstid. Det gør du også i GolfBox under tidsbestilling. Bemærk, at Herredagen har fortrinsret til en række tider indtil 48 timer før (se under fanen “Tidsreservation”. Derefter bliver tiderne åbne for alle

Indskud for deltagelse i Herredagen 2016 er uændret 300 kr. for hele sæsonen.

Indskud indbetales umiddelbart efter tilmelding på konto 9304 6500768299. Husk angivelse af medlemsnummer og navn. Tilmelding og betaling bør gennemføres senest ugen før man deltager, da registreret tilmelding sikrer, at spilleren kan reservere tid på Herreklubbens tildelte tider (se nedenfor). Se matchplan under Matchplan og pointberegning.

Der spilles i de sædvanlige grupper opdelt efter spiller handicap, nemlig Elite, A-gruppe og B-gruppe.

Spillere i B-gruppen (handicap fra 21,5 til max. 36) kan vælge at spille fra rød tee, hvis de ønsker det. Spil fra rød tee er bindende for hele sæsonen.

Morgenherrerne: Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og løbende konkurrencer.

VIGTIGT og NYT: Hver spilledag på Herredagen betragtes som en særskilt turnering. Det betyder, at for at der kan indtastes resultater i GolfBox, skal den enkelte spiller tilmelde sig til den pågældende uges turnering via GolfBox.

Tilmelding kan ske indtil kl. 17 på spilledagen. Det er den enkelte spillers ansvar at tilmelde sig dagens match. Er spilleren ikke tilmeldt, kan scoren ikke registreres som gældende i dagens match.

Tidsreservation til Herredagen skal ske via Golfbox og scorekort skal printes ud via GolfBox. Undtagelsesvis kan manuelt udfyldte scorekort accepteres, men det forudsætter, at de er korrekt udfyldte med tydeligt (let læseligt) navn, medlemsnummer, handicap, dato og matchform.

Der er til Herredagen reserveret følgende tider:

 • 07.30 – 08.30
 • 10.07 – 10.30
 • 12.30 – 13.52
 • 15.00 – 17.52

Disse tider er reserveret Herredagens medlemmer fra 14 dage før og indtil 48 timer før starttid. Det betyder, at tiderne frigives for alle golfspillere søndag aften 00:00.

Hvis en spiller konstaterer, at en reserveret tid ikke kan benyttes, bør den slettes, og en ny starttid kan reserveres.

Én spiller kan reservere for op til fire spillere i en tidsbestilling.

Efter runden på Herredagen underskrives scorekortet korrekt af både spiller og markør, og scorekortet lægges i Herredagens postkasse på spilledagen. Alle scorekort tastes i Golfbox og resultaterne her på siden under fanebladet “Resultater”.

Resultaterne vil også blive slået op på Herredagens opslagstavle ved kontoret.

Ikke korrekt udfyldte scorekort vil blive diskvalificeret.

Der spilles om 100 point i hver række hver onsdag

Point fordeles iht. nedenstående tabel:

Placering – Point
1 = 12
2 = 10
3 = 8
4 = 7
5 = 7
6 = 7
7 = 6
8 = 6
9 = 6
10 = 5
11 = 5
12 = 5
13 = 4
14 = 4
15 = 2
16 = 2
17 = 1
18 = 1
19 = 1
20 = 1

I alt 100

Hver spiller kan max. få overført for otte onsdagsmatcher (de otte bedste) i hver sæson.

Eclectic

Eclecticturneringen er spillerens bedste score på de enkelte huller over hele sæsonen. Der overføres KUN scorer fra runder, der er spillet uden lempelser.

En spillers point/score medregnes i den løbende turnering, der passer det på det handicap, spilleren har haft på spilledagen.

Her er spilleplanen for 2016 for alle rækker, elite, A-, B- og rød:

Her kan du printe en A4-spilleplan for 2016.

 • 2015-09 spil voksne 1306-04 Stableford
 • 13-04 Svensk slagspil
 • 20-04 Stableford
 • 27-04 Svensk slagspil
 • 04-05 Stableford
 • 11-05 Svensk slagspil
 • 18-05 Stableford
 • 25-05 Svensk slagspil
 • 01-06 Stableford
 • 08-06 Svensk slagspil
 • 15-06 Stableford
 • 22-06 kl. 15.30 Forårsafslutning m/gunstart
 • 29-06 Stableford – ikke tællende i det samlede regnskab
 • 06-07 Svensk slagspil
 • 13-07 Stableford
 • 20-07 Svensk slagspil
 • 27-07 Stableford
 • 03-08 Svensk slagspil
 • 10-08 Stableford
 • 17-08 Svensk slagspil
 • 24-08 Stableford
 • 31-08 Svensk slagspil
 • 07-09 Stableford
 • 14-09 Svensk slagspil
 • 21-09 kl. 13.30 Årsafslutning m/gunstart

Svensk slagspil:
Denne matchform minder meget om almindelig slagspil; men toppen tages af “katastrofehuller”.

Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + fire slag, tillægges der et slag, og scoren på hullet noteres.

 • På par 3 huller får man noteret 8 slag, hvis man ikke er i hul på 7 slag
 • På par 4 huller får man noteret 9 slag, hvis man ikke er i hul på 8 slag
 • På par 5 huller får man noteret 10 slag, hvis man ikke er i hul på 9 slag

Hver onsdag og ved særlige spilledage kan du se resultater og stillinger på Herredagens egen resultatside. Resultaterne bliver automatisk opdateret her på hjemmesiden, så snart de er indtastet i GolfBox.

Her kan du se Herredagens resultater forår 2016.

Her kan du se Herredagens resultater efterår 2016.

Deltagere i Herredagens turnering spiller om ære og også præmier.

Der spilles i tre rækker, og turneringen er opdelt i to sæsoner, forår, der afsluttes med Forårsafslutning, og sommer, der afsluttes med Årsafslutning. Præmierne er nedenstående (med ret til ændringer):

 • 3 x førstepladser (sæsonvindere) og 3 x andenpladser
 • Eclectic:  3 x førstepladser (årsvindere), 3 x andenpladser og 3 x tredjepladser
 • Præmier for tættest på hullerne 5, 7, 13 og 17

Præmier uddeles ved forårsafslutning og ved sæsonafslutning.

Såfremt en præmiemodtager ikke er tilstede og ikke har meldt lovligt afbud til matchudvalget, uddeles præmien ikke – alternativt går præmien videre til den næste i præmierækken.

Udover de faste spilledage arrangerer Herredagen i løbet af sæsonen flere aktiviteter.

Her kan du læse om en tur til Falster Golfklub mandag den 30. maj 2016. Der er tilmelding via GolfBox.

I Herreklubben er der en klub, Morgenherrerne, der som navnet siger, spiller fra morgenstunden. Medlemskab i Morgenherrerne forudsætter også medlemskab af Herreklubben, da Morgenherrerne kan deltage i alle Herreklubbens arrangementer og de deltager i Herreklubbens løbende konkurrencer.

Morgenherrerne opkræver et separat kontingent, som bl.a. anvendes til Morgenherrernes udflugter og mange andre arrangementer.

Kontaktpersoner hos Morgenherrerne:

 • Peter Frimann 46 32 43 29
 • Henning Jensen 46 38 38 62

2015-09 spil voksne 20

Nye medlemmer i Herredagen er meget velkomne.

Tag en kontakt til et medlem af herredagsudvalget for at få hjælp til, hvordan du bedst kommer med i en gruppe. Nogle grupperinger spiller altid med de samme og på samme tid, andre veksler både mellem tid og medspillere.

2015-09 spil voksne 01

 

Behrentz-Media

 

 

 

 

Restauarant kontoret sort

 

 

 

Holtes_vinlager

 

 

 

 

Roskilde_Vinduescenter

 

 

 

 

Brian_Harder_med_fuldt_logo

 

 

 

Froelich_Golf

 

 

 

 

Roskilde Gulv Entreprise 2

 

 

 

 

Bjørn Pedersen

mail@havannahuset.dk
Ole K. Sørensen

oks@post4.tele.dk
Peter Frimann
Kontaktperson for morgenherrerne

46 32 43 29
Henning Jensen
Kontaktperson for morgenherrerne

46 38 38 62