Par 3 matcher

2015 TorsdagsklubbenMatchlederen fører sig fremKlubben ønsker, at vores par 3 medlemmer får tilbud om flere aktiviteter, og derfor er der i sommeren 2016 arrangeret fire par 3 matcher. Se næste fane.

Matchledelsen vil de fire dage blive varetaget af erfarne medlemmer, men det er målsætningen, at der blandt matchdeltagerne vil være personer, som kan overtage denne funktion, således at der dannes et lille par 3-udvalg, som fremover kan varetage aktiviteterne.

Der er nu kommet tilsagt fra en lille gruppe, som gerne vil være med i et par 3 udvalg, der blandt andet kan stå for matcher på par 3 banen næste år. Er du interesseret i at være med, så kan du kontakte matchlederen på sidste turneringsdag (1. oktober) eller tage kontakt til sekretariatet.

2015 TorsdagsklubbenTre bolde på stribeInvitation til weekend matcher på par 3 banen sommer 2016.

Fire weekenddage i 2016 er der par 3 matcher for klubbens par 3 medlemmer:

  • Søndag den 19. juni
  • Lørdag den 23. juli
  • Søndag den 21. august
  • Lørdag den 1. oktober

Der er mødetid kl. 9.30. Matchen afsluttes med frokost i restauanten.

Det koster 100 kr. at deltage. Husk lige penge. Pengene dækker også smørrebrød i restauranten efter spillet.

Da der ikke er handicap på par 3 banen, så opdeler vi efter antal år i klubben.

  • Nyt medlem eller medlem sidste år får tildelt tre ekstra slag per hul
  • Medlem i 2014 får tildelt to ekstra slag per hul
  • Tidligere medlemmer får tildelt et ekstra slag per hul

(Det er en prøveordning, og vi ændrer, hvis det ikke fungerer)

De to første matcher blev afviklet som stablefordmatcher. Ved den 3. og 4. prøver vi slagsspilformen, dog i den variant, at der standses ved syv slag på par 3 huller og otte slag på par 4 huller, hvis bolden ikke er kommet i hul inden da. Vinder er den spiller, der har brugt færrest slag.

Der er mødetid kl. 9.30, hvor alle får udleveret scorekort i det lille mødelokale i klubhuset med dør ud mod hul 1 på par 3 banen. Når alle er mødt, kommer der lidt information om matchen og alle deltagere går ud på banen og spiller. Efter matchen er der spisning og præmieuddeling. Tilmeldingsgebyret på 100 kr. dækker også smørrebrød.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 28. september. Hvis du bliver nødt til at melde afbud, så send en mail til matchlederen Henning Jensen på sussehen@outlook.dk.

Bemærk, at hvis du har et 2- eller 3-cifret medlemsnummer, så skal du sætte et eller to nuller foran, så der kommer til at stå fire cifre:

 

 

Her kan du se de tilmeldte til par 3 matchen lørdag den 1. oktober. Du ser din tilmelding, hvis du går ind på siden igen eller hvis du opdaterer ved at trykke F5 på dit tastatur:

Navn
Thorkil Jessen
Gerd Kristensen
Thomas Danborg
Ellen Aamand
Henrik Juul Børgesen
Elin Jørgensen
Carsten Fich
Jean-Luc Ngassa
Søren Klok
Lise Aaen
Annemari Jensen
Jørgen Jensen
Leila Nielsen
Paaul Nielsen
Karoline Pedersen
Henriette Bornæs
Rasmus Bornæs
Ulla Sønderskov
Christa H.Jørgensen
Kim Hansen